Com funciona el Posicionament web? | Sabadell i Terrassa

Com funciona el posicionament web?

12 abril, 2013
  • Posicionamiento web Sabadell | SEO y SEM Terrassa
  • SEO y SEM Sabadell | Posicionamiento Web Terrassa

Com funciona el posicionament web?

SEO y SEM Sabadell | Posicionamiento Web SabadellL’objectiu d’aquest post és intentar explicar a les petites i mitjanes empreses de Terrassa i de Sabadell el funcionament del posicionament web d’una manera senzilla i visual.

Què és el posicionament Web?

Sent primmirats, em veig obligat a matissar que la terminologia posicionament web és un concepte que s’ha generalitzat i que equival a la mateixa idea de posicionament en buscadors o posicionament en motors de recerca. És el famós SEO.

El concepte de posicionament web i/o posicionament on-line és similar al posicionament Off-line: L’empresa fa una proposta de posicionament, però, són els usuaris i Google qui realment valida i atorga el posicionament.

Diferències entre SEO i SEM

Tant SEO com SEM són los dues tècniques més bàsiques que necessita un web fer front al món online. Sóc un gran defensor que SEO i SEM són dues coses diferents però que han d’anar agafades de la mà. Una pokie download sense l’altra es queden coixes.

SEO (Search Engine Optimitzation): per entendre’ns, és un procés orgànic que engloba aquelles tècniques que ha de fer l’empresa per col·locar “el més amunt possible” el seu web quan un usuari està buscant una cosa per Internet. En altres paraules, el SEO es basa en posicionar de manera natural el web de l’empresa en les primeres posicions d’un buscador. Diem que és posicionar de manera natural perquè no es paguen diners per sortir els primers.

SEM (Search Engine Marketing): a grans trets, és el procés de aussie pokies màrqueting pel qual les marques/empreses paguen per “sortir” i promoure”s en els resultats de la cerca en buscadors. És a dir, és una forma d’anunciar-se en els buscadors (Google, Yahoo, Bing, etc. ) per augmentar-ne la visibilitat.

Per tant, l’objectiu essencial del SEO i SEM és optimitzar la visibilitat d’un web. Però, la diferència principal és que el resultat del SEO és natural i el resultat del SEM és un anunci pagat.

Posicionamiento web Sabadell | SEO y SEM Terrassa

El funcionament del posicionament web

Mana Google. El 90%-95% dels internautes busquen a través de Google. La idea més bàsica és que nosaltres fem una proposta de posicionament i és Google qui ens posiciona.

Així doncs, s’ha de tenir molt clar que el posicionament web no s’aconsegueix d’un dia par l’altre sinó que s’ha d’analitzar, proposar i treballar dia a dia per a que arribin els bons resultats. 

Leave a Comment

Sígueme en las redes sociales